کلاهبرداری مهاجرتی

کلاهبرداری مهاجرتی مهاجرت به کانادا قانونی immigration fraud واژه ای است کلاهبرداری مهاجرتی را هم شامل می شود. برای ورود و اخذ ویزا در هر کشوری...