مهاجرت به کانادا

FIND OUT MORE

مهاجرت تحصیلی به کانادا

FIND OUT MORE

برچسب: Express Entry

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص تخصص کاری چه نقشی در مهاجرت به کانادا دارد؟آیا تخصص کاری باید با رشته ی دانشگاهی نیز مرتبط باشد؟چه سابقه ای برای ثابت کردن تخصص کاری لازم است؟لیست مشاغلی که برای نیروهای متخصص جهت اخذ اقامت یا مهاجرت به کانادا از طریق تخصص لازم است کدام مشاغل میباشد؟ فرد […]

Translate »