آرشیو برچسب ها : Express Entry کانادا

امتیازبندی مهاجرت به کانادا ۲۰۱۸ در سال جدید به چه نحویست؟ چه آیتمی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص میدهد؟ امتیازات و ورود به کانادا از طریق امتیازدهی در چند مرحله صورت میگیرد؟ چه شهرهای در امتیازبندی جدید کانادا موجود است؟ شروط اصلی و ویژگی های اصلی فرد چه باید باشد؟ در سال ۲۰۱۸ ایا نسبت […]

.