چطور در کانادا یک وکیل شوم ؟

چطور در کانادا یک وکیل شوم ؟ شاید شما هم عاشق وکالت باشید و...