آرشیو برچسب ها : هزینه های زندگی در کانادا

دانشجوی مهاجر کانادا باید قبل از مهاجرت به درامد ها و هزینه های زندگی در کانادا واقف باشد.
و تمام زندگی خود را با این دلیل که حتما در کانادا همزمان کار هم خواهد کرد به چالش نکشد
و تمام حالات ممکن را و حتی اینکه ممکن پیدا کردن کار بسیار زمانبر باشد پیش بینی و حدس بزند
تا در صورت مواجه به این مشکلات دچار صدمه روحی نشود.

هزینه های زندگی در کانادا در واقع همان هزینه های اقامت در کاناداست که بعنوان بخش مهمی از هزینه مهاجرت به کانادا باید مدنظر قرار گرفته شود. این هزینه ها بصورت دو مدل هزینه در نظر گرفته می شود. مثل هزینه خرید خانه در کانادا که شامل هزینه های یکبار برای همیشه است و دیگری هزینه […]

.