آرشیو برچسب ها : شرایط ضروری برای اسپانسر شدن مهاجرت کانادا

مهاجرت فامیلی به کانادا روش فدرال  یکی دیگر از مهاجرتهایی است تحت عنوان مهاجرت خویشاوندی کانادا بواسطه داشتن قوم و خویش درجه در کانادا و یا اسپانسر شیپ مالی خوب در کانادا مورد توجه راهیان کانادا است. مهاجرت خویشاوندی به کانادا به کمک فامیل مهاجرت خویشاوندی کانادا به کمک اسپانسرشیپ یکی از روشهای مهاجرت به کانادا […]

.
Translate »