آرشیو برچسب ها : شرایط زندگی در کانادا

هزینه های زندگی در کانادا در واقع همان هزینه های اقامت در کاناداست که بعنوان بخش مهمی از هزینه مهاجرت به کانادا باید مدنظر قرار گرفته شود. این هزینه ها بصورت دو مدل هزینه در نظر گرفته می شود. مثل هزینه خرید خانه در کانادا که شامل هزینه های یکبار برای همیشه است و دیگری هزینه […]

.