آرشیو برچسب ها : سیستم امتیاز بندی در طرح اکسپرس اینتری Express Entry برای مهاجرت به کانادا

امتیازبندی مهاجرت به کانادا ۲۰۱۸ در سال جدید به چه نحویست؟ چه آیتمی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص میدهد؟ امتیازات و ورود به کانادا از طریق امتیازدهی در چند مرحله صورت میگیرد؟ چه شهرهای در امتیازبندی جدید کانادا موجود است؟ شروط اصلی و ویژگی های اصلی فرد چه باید باشد؟ در سال ۲۰۱۸ ایا نسبت […]

Translate »