آرشیو برچسب ها : تابعیت کانادا

اقامت کانادا از طریق تولد در کانادا یکی از مواردی است که بسیاری از زوجهای جوان به آن فکر می کنند که داشتن بچه کانادایی برای مهاجرتشان به کانادا دارای چه منافعی است ? و یا قارغ از منافع خود ، برای فرزندشان چه منافعی خواهد داشت و سوالات این چینینی که با خواند این مقاله جواب این سوالات را خواهید گرفت و البته با مفهوم تابیعت کشور کانادا بیشتر اشنا خواهید شد.

Translate »