آرشیو برچسب ها : برنامه های حمایتی دولت کانادا از تولد فرزند

کمک هزینه تولد فرزند در کانادا سوال یکی از مادرانی بود که بواسطه بدنیا اوردن فرزند در کانادا ، برایش سوال شده بود که آیا تسهیلات و کمک هزینه ای از طرف دولت کانادا با شرایط او ، شامل حالش می شود یا نه . ما در این پست به ارایه توضیحاتی در این زمینه […]

.