آرشیو برچسب ها : امتیاز بندی اکسپرس انتری

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص امتیاز بندی اکسپرس انتری تخصص کاری چه نقشی در مهاجرت به کانادا دارد؟ آیا تخصص کاری باید با رشته ی دانشگاهی نیز مرتبط باشد؟ چه سابقه ای برای ثابت کردن تخصص کاری لازم است؟ لیست مشاغلی که برای نیروهای متخصص جهت اخذ اقامت یا مهاجرت به کانادا از طریق […]

Translate »