چطور در کانادا یک وکیل شوم ؟

چطور در کانادا یک وکیل شوم ؟ شاید شما هم عاشق وکالت باشید و دوست داشته باشید شرایط وکیل شدن در کانادا را برای ادامه تحصیل...