آرشیو برچسب ها : آیا داشتن بستگان و اقوام نزدیک در کشور کانادا امتیازی دارد؟

مهاجرت به کانادا از طریق کار روشی است که دارای ابعاد زیای است از نوع شغل و مهارت شما گرفته تا شغل هایی که در کانادا خریدار دارند و به نوعی در بورس هستند. بازار کار کانادا چگونه است؟ بهترین شهر جهت اقدام به مهاجرت از طریق کار   شغل یعنی داشتن مهارتی که برای شما […]

Translate »