آرشیو برچسب ها : آیا داشتن بستگان و اقوام نزدیک در کشور کانادا امتیازی دارد؟

مهاجرت به کانادا از طریق کار روشی است که دارای ابعاد زیای است از نوع شغل و مهارت شما گرفته تا شغل هایی که در کانادا خریدار دارند وبه نوعی در بورس هستند. بررسی تحلیلی مهاجرت به کانادا از طریق کار ۲۰۱۸ (آخرین اطلاعات ۲۰۱۹) شغل یعنی داشتن مهارتی که برای شما درامد زایی می کند.هر […]

.