مهاجرت به کانادا

FIND OUT MORE

مهاجرت تحصیلی به کانادا

FIND OUT MORE

دسته: ویزای توریستی کانادا

از نظر اداره مهاجرت کانادا، توریست کسی است که تابعیت کشور کانادا را ندارد و بصورت قانونی از کانادا دیدن می کند. این سفر می تواند به هدف انجام یکی از 3 مورد زیر باشد:
• تعطیلات
• دیدار خانواده
• انجام بیزینس
ویزای توریستی یا مسافرتی کانادا از نوع ویزاهای موقت کاناداست که Temporary Visit Visaمی گویند.

ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا Visitor Visa یکی از روشهای مهاجرت به کانادا که شاید به شما در زمینه اطلاعات گرفتن و درک زندگی بهتر در کانادا کمک کند سفر موقتی به کانادا و بازدید از این کشور می باشد . البته بسیاری می خواهند با این سفر موقتی ماندگار دایمی شوند با عنوان عناوینی مثل پناهندگی […]

Translate »