مهاجرت و اقامت کانادا با سفیران سروش سعادت
موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت با سابقه ترین مجموعه مهاجرتی ایران با شخصیتی حقوقی مستقل و تشکیل شده از دپارتمان های مختلف مهاجرتی در زمینه ی ویزاهای سرمایه گذاری و ویزاهای کاری و کار آفرینی و ویزاهای تحصیلی و ویزاهای کوتاه مدت و…فعالیت کرده و بالاترین آمار موفقیت را در این زمینه داشته است.

مهاجرت فامیلی به کانادا روش فدرال

مهاجرت فامیلی به کانادا روش فدرال : سایت کانادای سفیران سروش سعادت ، مرجع و راهنمای شما در روش های مهاجرت به کانادا و سفر به کانادا می باشد.

مهاجرت فامیلی به کانادا روش فدرال  یکی دیگر از مهاجرتهایی است تحت عنوان مهاجرت خویشاوندی کانادا بواسطه داشتن قوم و خویش درجه در کانادا و یا اسپانسر شیپ مالی خوب در کانادا مورد توجه راهیان کانادا است.

مهاجرت خویشاوندی به کانادا به کمک فامیل

مهاجرت فامیلی به کانادا روش فدرال
مهاجرت فامیلی به کانادا روش فدرال

مهاجرت خویشاوندی کانادا به کمک اسپانسرشیپ

یکی از روشهای مهاجرت به کانادا استفاده و کمک از اقوام و قوم و خویش ساکن در کاناداست. کسانی هستند که در کانادا دارای اقوامی هستند که که با کمک و بواسطه انها می توانند اقدام به مهاجرت کنند.
حال ممکن است این اقوام درجه یک باشند و با سایر اقوام که تحت شرایط خاصی که در این نوشته به آنها خواهیم پرداخت .

مهاجرت فامیلی به کانادا

برای اقدام به کسب اقامت کانادا از روش مهاجرت خویشاوندی فدرال باید یکی از اعضای درجه اول خانواده متقاضی ساکن کانادا باشد و آمادگی پذیرش تعهدات مربوط به روش خویشاوندی را داشته باشد.

هنگام ارائه درخواست مهاجرت فامیلی به کانادا مهم است که هم فرد کانادایی (اسپانسر کننده) و هم فرد متقاضی مهاجرت (اسپانسر شونده) هر دو واجد شرایط لازم جهت تشکیل پرونده باشند.

اگر شما به عنوان یک فرد کانادایی اسپانسر یکی از بستگان خود جهت مهاجرت به کانادا میشوید از نظر قانونی مسئولیت حمایت مالی از فرد مهاجر را هنگام ورود به کانادا دارید. به عنوان فرد اسپانسر کننده شما باید اطمینان حاصل نمایید که فرد مهاجر درخواست هیچگونه کمک مالی دولتی را نخواهد نمود.

روش مهاجرت فامیلی به کانادا به دو گروه زیر تقسیم میشود:

 • مهاجرت همسر، شریک زندگی و فرزندان وابسته.
 • مهاجرت سایر بستگان واجد شرایط

این مقاله را مطالعه کنید : اسپانسرشیپ فامیلی کانادا

اقدام برای مهاجرت همسر و فرزندان وابسته

همسر شما و همچنین فرزندان وابسته به شما یا همسرتان میتوانند برای کسب اقامت دائمی کانادا واجد شرایط باشند..

درخواستهای روش مهاجرت خویشاوندی برای همسر یا فرزندان میتوانند هم در صورتیکه فرد اسپانسر کننده در داخل و هم اگر خارج از کانادا زندگی کند، تشکیل شود.
به این معنی که برای اقدام به مهاجرت همسر یا فرزندان الزامی به زندگی فرد اسپانسرکننده در کانادا وجود ندارد.

شما میتوانید اسپانسر همسر یا فرزندان وابسته خود یا همسرتان شوید
اگر شهروند یا دارای اجازه اقامت دائمی کانادا بوده و بیش از 18 سال سن داشته باشید.

شما میتوانید به عنوان اسپانسر همسر یا فرزندان خود که با شما در کانادا زندگی میکنند اقدام کنید،
حتی اگر آنها وضعیت اقامت قانونی در کانادا را نداشته باشند، اما واجد شرایط کسب اقامت باشند.

شما همچنین میتوانید به عنوان اسپانسر برای همسر و یا فرزندان خود که در خارج از کانادا زندگی میکنند ا
قدام به تشکیل پرونده مهاجرت نمایید، در صورتیکه ایشان واجد تمام شرایط ضروری باشند.

هنگامی که شما برای همسر یا فرزندان خود یا همسرتان اقدام به تشکیل پرونده درخواست مهاجرت فامیلی به کانادا ( خویشاوندی) میکنید،
باید نشان دهید که توانایی کافی برای سرپرستی و حمایت از آنان را دارید.
هر چند که الزامی به نشان دادن   حداقل درآمد  را (که با حداقل درآمد ضروری برای خانواده ها تطابق داشته باشد) ندارید زیرا نشان دادن حد مشخصی از میزان درآمد مربوط به روش خویشاوندی برای کسب اقامت سایر اعضای خانواده غیر از همسر و فرزندان است.
همچنین در صورتیکه فرزند وابسته شما یا همسرتان خود نیز دارای فرزند یا فرزندانی باشد شما باید از شرایط مالی مشابهی پیروی کنید.

شرایط ضروری برای اسپانسر شدن:

 • شما و فرد مورد حمایت از اعضای خانواده شما باید یک قرارداد حمایت مالی امضا کنید
  که شما را متعهد به فراهم کردن حمایت مالی لازم از فرد اسپانسر شونده در صورتیکه ضروری باشد مینماید.
  این توافق نامه همچنین بیان میدارد که در صورتیکه فرد اجازه اقامت دائمی کانادا را کسب نماید
  تمامی تلاش خود را جهت تامین معاش خود به عمل خواهد آورد.
 • شما باید حمایت مالی برای همسر سه سال و برای فرزندان تا ده سال و یا رسیدن به سن 25 سالگی (هرکدام که زودتر فرابرسد) حفظ نمایید.

شرایطی که بر اساس آن ممکن است شما واجد شرایط اسپانسر شدن نباشید:

 • عدم امکان فراهم ساختن حمایت مالی لازمی که قبلا نسبت به کسی متعهد شده بوده و امضا کرده بودید.
 • محکومیت به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه یا تامین هزینه های فرزند.
 • دریافت اعانه و وجوه مالی از دولت برای دلایلی غیر از ازکارافتادگی.
 • محکومیت به جرمی جنایی یا جنسی و یا ارتکاب جرم علیه اعضای خانواده خود بسته به شرایطی از قبیل ماهیت جرم ارتکابی، زمان وقوع آن و اینکه آیا محکومیت شامل عفو یا بخشودگی شده بوده.
 • دیرکرد یا عدم پرداخت تعهدات و وامهای مهاجرتی.
 • زندانی بودن.
 • اعلام ورشکستگی مالی که هنوز خاتمه نیافته باشد.
 • در صورتیکه قبلا اسپانسر کسی شده باشید که بعدا از دولت کانادا در خواست کمکهای مالی نموده باشد ممکن است که دیگر واجد شرایط اسپانسر شدن تشخیص داده نشوید.

شرایط دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشند که در اینجا ذکر نگردیده ولی میتوانند باعث شود که شما امکان اسپانسر شدن برای دیگران را نداشته باشید.

اگر شما یک شهروند کانادا هستید که در حال حاضر در خارج از کانادا سکونت دارد،
درصورتی میتوانید اقدام به درخواست مهاجرت به روش فامیلی به کانادا ( خویشاوندی) برای همسر و فرزندان خود نمایید
که قصد شما زندگی و اقامت در کانادا همراه با همسر و فرزندانتان پس از کسب ویزای اقامت باشد.

اگر شما در کبک زندگی میکنید باید کلیه شرایط مهاجرت خویشاوندی کبک  را پس از کسب تاییدیه اداره مهاجرت کانادا مبنی بر واجد شرایط بودن شما جهت اسپانسر شدن داشته باشید.

اسپانسر کردن سایر بستگان واجد شرایط

در صورتیکه شما شهروند یا فرد دارای حق اقامت دائمی کانادا باشید
و حداقل 18 سال سن و حضور فیزیکی در خاک کانادا داشته باشید میتوانید اسپانسر بستگان خود به شرح زیر شوید:

 • پدر و مادر
 • پدربزرگ و مادربزرگ
 • خواهران و برادران و فرزندان آنها، نوه ها و فرزندانی که یتیم هستند و زیر 18 سال بوده و ازدواج نکرده باشند
 • بچه های زیر 18 سال که بخواهید سرپرستی آنها را بر عهده بگیرید.
 • یک نفر از بستگان در صورتیکه فرد نزدیکتری که بتواند تحت حمایت شما قرار بگیرد
  و شهروند یا فرد مقیم کانادا باشد و واجد شرایط اسپانسر شدن هم باشد وجود نداشته باشد.

شرایطی که بر اساس آن ممکن است شما واجد شرایط اسپانسر شدن نباشید:

 • عدم امکان فراهم ساختن حمایت مالی لازمی که قبلا نسبت به کسی متعهد شده بوده و امضا کرده بودید.
 • محکومیت به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه یا تامین هزینه های فرزند.
 • دریافت اعانه و وجوه مالی از دولت برای دلایلی غیر از ازکارافتادگی.
 • محکومیت به جرمی جنایی یا جنسی و یا ارتکاب جرم علیه اعضای خانواده خود بسته به شرایطی
  از قبیل ماهیت جرم ارتکابی، زمان وقوع آن و اینکه آیا محکومیت شامل عفو یا بخشودگی شده بوده.
 • دیرکرد یا عدم پرداخت تعهدات و وامهای مهاجرتی.
 • زندانی بودن.
 • اعلام ورشکستگی مالی که هنوز خاتمه نیافته باشد.
 • در صورتیکه قبلا اسپانسر کسی شده باشید که بعدا از دولت کانادا در خواست کمکهای مالی نموده باشد
  ممکن است که دیگر واجد شرایط اسپانسر شدن تشخیص داده نشوید.

شرایط دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشند که در اینجا ذکر نگردیده
ولی میتوانند باعث شود که شما امکان اسپانسر شدن برای دیگران را نداشته باشید.

وقتی که بستگان خود را برای مهاجرت به کانادا اسپانسر میکنید، بایستی تعهد کتید
که از نظر مالی آنان را حمایت میکنید.
بنابراین بسته به تعداد نفرات خانواده خود در کانادا و بستگان خود در خارج از کانادا باید حداقل درآمدی داشته باشید
که میزن آن توسط اداره آمار کانادا مشخص شده است. (low-income cutoff (LICO)

برای اسپانسر شدن:

 • شما و فرد مورد حمایت شما باید یک موافقتنامه حمایت مالی با یکدیگر امضا کنید که شما را متعهد به فراهم ساختن حمایت و پشتیبانی مالی لازم فرد اسپانسر شونده را در صورت نیاز مینماید. این موافقتنامه همچنین فرد اسپانسر شونده را متعهد به انجام حداکثر تلاش برای تامین معاش خود پس از کسب اقامت کانادا مینماید. فرزندان وابسته زیر 22 سال نیازی به امضای این موافقتنامه ندارند.
 • شما باید متعهد به حمایت مالی از اعضای خانواده خود که توسط شما و به مهاجرت به روش فامیلی به کانادا ( خویشاوندی) مهاجرت نموده اند برای دوره ای بین سه تا ده سال بسته به سن و نسبت آنان با خود شوید. این دوره از زمانی که آنان مقیم کانادا میشوند شروع میشود.

خب دانستنی های مربوط به مهاجرت فامیلی به کانادا را در این بخش به اتمام می رسانم.
در اینده ای نزدیک به مقاله ای در خصوص مهاجرت خویشاوندی کبک را مورد بررسی قرار خواهم داد.

اما نکته ای که در خصوص مهاجرت فامیلی به کانادا باید یاد اور شوم اینکه روابط انسانها چاره ساز بسیاری از مشکلات می باشد .
البته در ایران ما روابط فامیلی قوی تری نسبت به کشور های دیگر مشاهده می کنیم
اما این روابط اخیرا با ورود دنیای مجازی ، به چالش کشیده شده است
که امیدوارم با فرهنگ سازی مناسب بیشتر قدر قوم و خویش و روابط فامیلی خویش را بدانیم.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Share

You may also like...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

.