مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی سیاسی +آخرین شرایط ۲۰۱۹

اگر به دنبال آخرین اطلاعات وقوانین مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی سیاسی در سال ۲۰۱۹ هستید این مقاله برای همین منظور نوشته شده است.

علاوره بر قوانین مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی سیاسی ،توضیحات کلی در مورد پناهندگی سیاسی و شرایط و محدودیتها و قوانین و … در این مقاله نگاشته شده اشت.

همچنین با خواند این مقاله سوالات شما در این زمینه پاسخ داده شده است.

اما جواب سوالاتی که در این زمینه باید بدانید:

قوانین مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی سیاسی در سال ۲۰۱۹ برای پناهجویان از سوی اداره مهاجرت اعلام گردید.

اینکهبه عنوان یک مهاجر قانونی یا پناهده به کانادا مهاجرت می نمائید مشمول تبعیت ازقوانین خاص خود هستید.

حتما از پیش نسبت به قوانین و حقوقی که با مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی سیاسی به دست می آید آگاه باشید.

سیستم پناهندگی کانادا

پناهجویانبه جهت ترس از آزار و اذیت از کشورشان فرار می کنند و قادر نخواهند بود به کشورشانبازگردند.

تنهادلایلی که از سوی اداره مهاجرت کانادا به عنوان عوامل پناهندگی تعریف شده است موردتائید قرار می گیرد.

نژاد،مذهب، عقاید سیاسی، عضویت در یگ گروه خاص ( مانند جنسیت یا گرایش جنسی)، ملیت وقومیت،

بهعنوان عوامل پناهندگی تعریف می شوند که شخص را مورد اذیت و آزار قرار می دهد که ازکشورش فرار کند.

حق وحقوق یک مهاجر با پناهنده کاملا متفاوت است، پناهنده به دلایل فوق از کشورش فرارمی کند.

یکمهاجر قانونی به دنبال اخذ اقامت از طریق راه های متفاوتی است که اداره مهاجرتمعرفی کرده است.

برنامه حفاظت از پناهندگان

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی سیاسی هم یکی از عواملی است که می تواند مورد حفاظت قرار گیرد.

شرایط و قوانین درخواست پناهندگی در کانادا چگونهاست؟ سیستم پناهندگی در کانادا شامل دو قسمت اصلی است.

برنامه بشر دوستانه و پناهندگی برای افرادی که خارجاز کانادا هستند و تحت آن عوامل نیاز به حمایت دارند،

و پناهندگانی که ادعای پناهندگی داشته و در داخلخاک کانادا این درخواست را می دهند.

اگر شما به دلایل سیاسی در کشور خود مورد اذیت و آزار باشید نیز می توانید در برنامه های فوق اقدام نمائید.


UNHCR چیست؟

این درخواست در اداره UNHCR آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد در کانادا می تواند ارائه گردد.

تاریخچه پناهندگی در کانادا

در سال ۱۷۷۶ میلادی بسیاری از سیاه پوست ها، بردگانو آزادگان پس از سرکوب انقلاب آمریکا به کانادا پناه آوردند.

در قرن نوزدهم کانادا به عنوان یکی از مستعمره هایبریتانیا به عنوان اولین کشوری بود که برده داری را لغو کرد.

تا سال ۱۹۹۰ پناهندگان از کشورهای آمریکای لاتین،اروپای شرقی و آفریقا عمده پناهدگان را تشکیل می دادند.

این روال همچنان رو به افزایش بود تا اینکه در سال۲۰۱۰ هزاران نفر از ۱۴۰ کشور مختلف در کانادا پناهنده شدند.

اما در سال ۲۰۱۵ موج جدیدی از پناهندگان حدود ۲۳۰۰۰عراقی و ۲۶۰۰۰ سوریه ای به کانادا پناه آوردند.

در شرایط امروزی عمده جمعیت پناهندگان را در کانادااتباع کشورهای آفریقایی و خاور میانه تشکیل می دهند.

می توان گفت هر زمان در کشورهای ضعیف و جهان سومجنگ رخ داده سیل مهاجرت افزایش یافته است.

در سال ۲۰۱۸ نیز بیشترین جمعیت پناهندگان در کانادارا اتباع کشورهای جنگ و یا قحطی زده تشکیل می دادند.

مقررات پناهندگی در کانادا

کانادا نیز همانند اکثر کشورهای عضو کنوانسیونپناهندگی به پناهندگانی که واقعا نیاز به حمایت دارند کمک می کند.

متقاضیان که میل به پناهندگی در کانادا دارندبدانند با یک پروسه بسیار دقیق مواجه خواهند شد.

آنها می بایست ادعای قانونی خود را بر اساس یکی ازعوامل پذیرش پناهندگی ارائه و اثبات نمایند.

RCMP و CBSAبه عنوان مسئول تامین امنیت مرزهای کانادا برای عبور و مرور منظم مهاجران هستند.

درخواست پناهندگی توسط پناهجویان در داخل کاناداباید در بنادر و مرزهای زمینی کانادا که مشخص شده ارائه گردد.

پناهندگانی که به عنوان اسکان مجدد از یک کشور دیگربه کانادا وارد شده اند با اقامت دائم در کانادا زندگی می کنند.

تمامی متقاضیان پناهندگی نظارت امنیتی و بهداشتی میشوند و در اداره پلیس پرونده کیفری آنها بررسی می شود.

درخواست پناهندگی

پس از درخواست صحیح در مرجع مناسب بنادر و ادارهپلیس مرزی شما با یک افسر مصاحبه خواهید داشت.

از پناهنده در مورد نحوه ورودش به کانادا و هویتشسوال می شود و سپس از او آزمایشات پزشکی اخذ می شود.

یک پناهنده تا زمانی که تکلیف پناهندگی اش مشخصنشده باشد نباید خاک کانادا را ترک نماید.

یکی از دلایلی که باعث می شود شما واجد شرایطپناهندگی نباشید حفاظت شما در کشور دیگر است.

سپس به نزدیکترین مرکز نگهداری از پناهندگان ( درکمپ های پناهندگی ) برای اقامت موقت فرستاده می شود.

در این موعد او منتظر جلسه بررسی دادرسی خواهد بودو از حمایت های دولت کانادا بهره خواهد برد.

حمایت از پناهندگان بازنشسته و اسکان مجدد

تحت برنامه های کمک مالی تا یکسال ابن پناهندگان ازحمایت مالی تا به درآمد برسند بهره می برند.

حمایت های خصوصی نیز از سوی افرادی که با ادارهامور پناهندگان مشارکت دارند صورت می گیرد.

طی چهار تا شش هفته ابتدائی یکسری خدمات از قبیلاسکان موقت یا دائم، ارزیابی نیازهای آنها انجام می شود.

حامیان خصوصی هم در مسائل مالی و هم عاطفی موظف بهحمایت از پناهنده ها خواهند بود.

این حمایت ها در خصوص تمامی تازه واردین به کانادادر تمامی ایالت ها و بخش فدرال صورت می گیرد.

اطلاعات در مورد زندگی کانادایی، آموزش زبانانگلیسی، فرانسوی و جستجو برای دستیابی به شغل، استفاده از حمل و نقل،

ایجاد شبکه های اجتماعی با کانادایی ها و مهاجران،دسترسی به خدمات پشتیبانی، مراقبت از کودکان،

مترجم در زمان درخواست پناهندگی و بعد از آن ومشاوره از جمله حمایت های پناهندگان است.

سایر مقررات

یک دادگاه نیمه قضایی و مستقل شواهد و استدلال هایپناهنده را در پرونده اش بررسی می نماید.

جلسات رسیدگی به پرونده پناهنده در همان ایالتی کهدرخوسات خود را ارائه نموده برگزار می گردد.

در صورتی که جواب درخواست پناهندگی شخص مثبت باشداو می تواند در کانادا درخواست اقامت دائم کند.

در صورت که جواب درخواست پناهندگی منفی باشد پناهجومی تواند در دادگاه فدرال درخواست تجدید نظر دهد.

اگر مجددا و پس از بررسی درخواست پناهندگی متقاضیرد گردد او باید در زمان مقرر خاک کانادا را ترک نماید.

در تواقفنامه ای که بین ایالت متحده و کانادا درسال ۲۰۰۴ مقرر گردید، قوانین به این صورت تعریف گردید.

با توجه به مرز مشترک بررسی درخواست پناهندگی شخصدر کشوری که اول به آن ورود کرده انجام می شود.

کلام آخر

در حال حاضر افرادی که خانه هایشان را ترک کرده اند و از کشورشان فرار کرده اند که بیشتر اتباع کشورهای جنگ زده حوزه خلیج فارس هستند در اولویت پناهندگی قرار دارند، به اتباع ایرانی توصیه می شود برای مهاجرت به کانادا از سایر راه ها که از سوی اداره مهاجرت وضع گردیده آگاه باشند، موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت به شهروندان ایرانی راه های قانونی مهاجرتی پیشنهاد می نماید و آماده ارائه خدمات مشاوره مهاجرتی به شما عزیزان است.

همجنین برای اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی از منوی مربوط در سایت استفاده کنید.

سایر مقالات پناهندگی در کانادا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

.