بررسی کامل مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه -۲۰۱۹

اگر دنبال اخرین و کاملترین اطلاعات درباره مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه هستید این مقاله برای همین نوشته شده است.

در این مقاله علاوه بر توضیحات کاملی درباره مهاجرت به کانادا با پناهندگی ترکیه  توضیح مزایا و محدودیت ها، مدارک لازم، شرایط تمدید و … نیز خواهیم پرداخت.

پیش از هر توضیحی لازم است یاداوری کنم که مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی دارای باید ها و نبایدهایی است که بهتر است درباره آن کاملا اگاه باشید و بدانید که خیلی از شرایط شهروندان کانادایی مشمول پناهندگان شاید نشود و یا اگر پرونده پناهندگی شما رد شود دچار سردرگمی های زیادی خواهید شد.

البته در این مقاله به سوالات کلی شما هم در این زمینه پاسخ خواهیم داد.

و اما سوالات شما در این زمینه :

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه
مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه از راه هایی است که برخی برای مهاجرت به خارج انتخاب می کنند.

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه چگونه امکان پذیر است؟

پناهندگی در کانادا از دو سیستم کلی تبعیت می کند . یعنی دو روش مجزا …. در ادامه این مقاله به راههای پناهندگی در کانادا اشاره می کنیم. در واقع در شیوه مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه ، از طریق پناهندگی در ترکیه این پناهندگی را به دولت کانادا اعلام می کنید. یعنی از یک کشور ثالث کمک گرفتید .

حالا چرا پناهندگی در ترکیه برای مهاجرت به کانادا ؟

به دلایل زیادی این امر توسط ایرانیان انجام می شود. یکی اینکه ترکیه نزدیک ایران هست و این مسافت نزدیک باعث می شه که خیلی راحت اگر مدرکی چیزی خواستن بتونید ببرید… دوم اینکه بخاطر قوانین پناهندگی ترکیه و کاناداست که این امر رو تسهیل می کنند. و البته دلایل فنی زیاد دیگر هم هست که از کشور ترکیه را بعنوان کشور ثالث برای مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه انتخاب می کنند.

شرایط کلی پناهندگی در ترکیه و کانادا کدامند؟

اگرچه پدیده پناهندگی، موردی خاص واستثنا در دنیای مهاجرت به شمار می رود و تنها شامل افراد خاصی می شود ولی شاهد آنهستیم که همه ساله افراد بسیار زیادی از کشورهای مختلف دنیا برای تحقق آرزویشان درجهت زندگی در کشور مورد نظرشان اقدام به درخواست پناهندگی از آن کشور می نمایند.

شمار قابل توجهی از هم میهنان مان نیزآن هم غالبا نا آگاهانه مبادرت به این امر می ورزند و کشور کانادا نیز با توجه بهمزایای و جایگاهی که در دنیای امروز یافته است، از گزینه های پرطرفدار در میانآنهاست.

طبیعتا باتوجه به آن که پناهندگی فقط شامل گروه خاصی از افراد می باشد و عمده متقاضیان نیز از مصادیق آن نبوده و فاقد صلاحیت می باشند بنابراین درخواست آن ها از سوی دولت مورد نظرشان پذیرفته نشده و رد می گردد.

پناهندگی شمشیری دو سر

پناهندگی در حقیقت شامل کسانی است کهبدون ارتکاب جرمی و تنها به دلایل قومی، مذهبی و عضویت در تشکل های اجتماعی وداشتن نظرات مخالف سیاسی، تحت تعقیب و تهدید باشند.

به صِرف داشتن زندگی نامطلوب، کسی واجدشرایط پناهندگی محسوب نمی گردد و از اینرو نباید به منظور دست یافتن به زندگی بهتراقدام به پناهندگی کرد بلکه تنها می توان برای نجات زندگی دست به این کار زد و اینمسئله ای است که پناهجو باید بتواند آن را به مقامات مسئول اثبات نماید.

با کارشناسان کارآزموده در موسسه حقوقیسفیران سروش سعادت تماس بگیرید تا ضمن مشاوره تفصیلی از آن ها، از جزئیات و زوایایمهاجرت و از جمله مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه اطلاع دقیق یابید.

مستمرا افراد زیادی خواهان مهاجرت به کانادا و زندگی در آن کشور می باشند ولی ضروری است که از راه های قانونی وارد شوند تا بتوانند به مقصود خود دست یابند. یک از آن ها افرادی هستند که اقدام به مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه می کنند.

درخواست پناهندگی در ترکیه

درخواست پناهندگی توسط DGMM بررسی می شود. مراحل مربوط به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان پناهندگی توسط کارشناسان در دفتر مرکزی DGMM بررسی می شود. مراحل مختلف رویه ثبت و بررسی پناهندگی یعنی ثبت نام و مصاحبه توسط کمیسیون عالی پناهندگی سازمان ملل متحد و شرکای اجرای آن ASAM انجام می شود. مصاحبه اصلی و تصمیم گیری درمورد درخواست توسط PDMM بررسی می شود. تصمیم گیری ظرف ۶ ماه انجام می شود. افراد با نیازها و شرایط ویژه با توجه با حقوق و اولویت های بین المللی اولویت بندی می شوند. طبق روال مصاحبه شخی با متقاضیان باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت نام انجام شود که این مصاحبه توسط افراد آموزش دیده در زمینه حقوق پناهندگی و حقوق بشر انجام می شود. طبق قانون LFIP افراد با نیازهای ویژه عبارتند از افراد معلول، سالخوردگان، زنان باردار، کودکان خردسال، قربانیان شکنجه و خشونت جنسی و فیزیکی. متقاضی در جلسه مصاحبه می تواند با اعضای خانواده، وکیل، مترجم، روانشناس یا نماینده قانونی حاضر شود. به طور معمول در مصاحبه مترجم در اختیار پناهجویان قرار می گیرد.

نتیجه کتبی درخواست

تصمیم گیری به صورت کتبی اعلام می شود و تصمیمات منفی می بایست با دلایل عینی و قانونی اعلام شود. امکان تجدید نظر به تصمیم و نتیجه منفی وجود دارد. درصورت که پاسخ درخواست تجدیدنظر هم منفی باشد متقاضی موظف به ترک خاک ترکیه است. هزینه های مربوط به این پروسه مربوط به هزینه اداری شامل هزینه دفتر اسناد رسمی و وکیل است که دولت کمک هزینه در اختیاز متقاضیان قرار می دهد و متقاضیان می توانند هزینه های خود را از این منابع پوشش دهند.

راه های درخواست پناهندگیاز کانادا

افرادی که متقاضیپناهندگی از دولت کانادا هستند، از دو طریق می توانند نسبت به این امر اقدامنمایند:

در داخل کشور کانادا

چنان چه فردی موفقشود از راه قانونی یعنی با اخذ ویزای این کشور یا راه غیر قانونی یعنی بدون ویزاخود را به داخل خاک کانادا برساند، می تواند از دولت این کشور درخواست پناهندگینماید.

درخواست هایپناهندگی توسط اداره خدمات مرزی کانادا (CBSA) دریافت می شود و به هیات مهاجرت و پناهندگی در کانادا به عنوانمرجع رسیدگی به درخواست های پناهندگی در این کشور ارجاع داده می شود.

لازم به ذکر استکه افسر اداره خدمات مرزی اولین مقام واجد صلاحیت برای بررسی درخواست پناهندگی استیعنی در اولین ارزیابی، وی تشخیص می دهد که آیا پرونده به هیات مسئول ارجاع شود یاخیر.

از خارج کشور کانادا

همچنین این امکانوجود دارد که فرد متقاضی، درخواست خود را در خارج از کانادا و در کشور ثالثی برایپناهندگی در کانادا ارائه دهد.

در این روش، فردمتقاضی باید درخواست خود را به یکی از سازمان های مسئول و مرتبط ارائه دهد. آنسازمان ها نیز درخواست ها را بررسی کرده و افراد واجد صلاحیت را به دولت کانادامعرفی می نمایند.

کمیساریای عالیپناهندگان ملل متحد (UNHCR) یکی از این سازمان ها است که متولی اصلی حمایت از حقوق پناهجویاندر سراسر دنیا است و در برخی نقاط دنیا، دفاتری به منظور ثبت نام و بررسی پروندهمتقاضیان دارد.

یکی از این دفاتر، در کشور ترکیه دائر می باشد و متقاضیان پناهندگی در کانادا که به هر دلیلی قادر نیستند خود را به خاک کشور کانادا برسانند، می تواند به ترکیه رفته و با حضور در دفتر آن جا برای مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه اقدام نمایند.

همچنین به موجبقوانین کانادا، گروه های خصوصی ای نیز وجود دارند که می توانند با قبول کفالتپناهجویان، چنین نقشی را ایفا نمایند.

مدارک و شرایط مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه کدامند؟

اقدام به مهاجرتاز این طریق، شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که بیان آن مستلزم مقاله ای بس طولانیاست.

اکنون و در پایان، تنها به این توصیه بسنده می نماییم که اگر حقیقتا مشمول عنوان پناهندگی نیستید، جداً از مبادرت به آن خودداری نمایید. پناهندگی، پروسه ای پر هزینه و پر مخاطره است که در نهایت نیز تضمینی برای پذیرفته شدن آن نیست.

با وکلای خبره در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری را درباره مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در ترکیه در اختیار شما قرار دهند و راه های قانونی مهاجرت به کانادا را به شما معرفی نمایند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

.